TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลเล่นน้ำไทเป 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-06-19

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-06-19

778

เทศกาลเล่นน้ำไทเป 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
2019-06-22~2019-08-31
สถานที่จัดกิจกรรม
No. 1, Siyuan St., เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2019-06-22~2019-08-31
สถานที่: สวนการประปาน้ำไทเป (No. 1, Siyuan St., Zhongzheng Dist., Taipei City)

เทศกาลเล่นน้ำไทเป 2019 จะจัดพิธีเปิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. ในวันงานเปิดให้เข้าสวนได้ฟรี

ภายในสวนเปิดให้ใช้บริการพื้นที่สวนน้ำและเพิ่มอุปกรณ์เล่นน้ำแบบชั่วคราว และยังจัดตั้งบูธตามธีมของงาน เพื่อเพิ่มความใส่ใจการเล่นน้ำที่ดีต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแก่พี่น้องประชาชน โดยผ่านการใช้อุปกรณ์เล่นน้ำและการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top