TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นิทรรศการพืชวงศ์สับปะรดที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดี

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-05-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-05-20

298

นิทรรศการพืชวงศ์สับปะรดที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดี
เวลาที่จัดกิจกรรม
2021-04-17~2021-06-14
สถานที่จัดกิจกรรม
No. 60, Fulin Rd., เขตซื่อหลิน, นครไทเป ไต้หวัน
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

เวลา:2021-04-17~2021-06-14
สถานที่: สวนบ้านพักอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเช็ก - ศาลาซินหลานถิง

วงศ์สับปะรดแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตได้ 3 ประเภท ได้แกสับปะรดปลูกในดิน สับปะรดปลูกในน้ำและสับปะรดแบบรากอากาศ นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงพืชวงศ์สับปะรดมากกว่า 200 พันธุ์ ให้ทุกคนได้ชมความงามอย่างใกล้ชิด

※เนื่องจากพืชวงศ์สับปะรดมีหนามแหลม โปรดอย่าสัมผัสกับต้นไม้ที่จัดแสดง!

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โปรดให้ร่วมมือกับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ ก่อนเข้าสถานที่ หากมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลังจากเข้าสู่สถานที่ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ!
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

:::

สถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top