TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นิทรรศการพืชอวบน้ำในบ้านพักประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) ประจำปี 2022

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-08-10

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-10-06

654

นิทรรศการพืชอวบน้ำในบ้านพักประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) ประจำปี 2022
เวลาที่จัดกิจกรรม
8:30-17:00
สถานที่จัดกิจกรรม
Shilin Official Residence Park New Orchid Pavilion, เขตซื่อหลิน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2022-06-03~2022-08-21
สถานที่:Shilin Official Residence Park New Orchid Pavilion, Shilin District, Taipei City

※ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 21 สิงหาคม จะมีการจัดงานแสดงพันธุ์พืชอวบน้ำนานาชนิดขึ้นที่ศาลาซินหลัน โดยภายในงานจะมีพันธุ์พืชหรือพันธุ์ไม้อวบน้ำแสดงมากมาย แตกต่างหลากหลายพันธุ์ประเภทและชมการจัดสวนแนวพิเศษและอื่นๆ มากมาย กราบเรียนเชิญเพื่อนๆ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่สนใจ สามารถมาชื่นชมความงดงามและน่ารักแสนสนุกของไม้อวบน้ำด้วยกัน

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top