TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

พืชอวบน้ำและผู้ที่บำบัดรักษาเรา- นิทรรศการเดี่ยวของ “เฉิน ซือ หยี่”

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-10-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-10-06

495

พืชอวบน้ำและผู้ที่บำบัดรักษาเรา- นิทรรศการเดี่ยวของ “เฉิน ซือ หยี่”
เวลาที่จัดกิจกรรม
9:00-21:00
สถานที่จัดกิจกรรม
No. 17, Section 1, Renai Road, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2022-09-30~2022-10-23
สถานที่:No. 17, Section 1, Renai Road, Zhongzheng District, Taipei City

※ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

งานนิทรรศการเดี่ยวของ “เฉิน ซือ หยี่” เริ่มต้นตั้งแต่ 30 กันยายน ~ 23 ตุลาคม โดยในงานเป็นการนำผลงาน “เฉิน ซือ หยี่” มาแสดง โดยนักสร้างสรรค์ท่านนี้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพืชอวบน้ำหรือตัวละคร ภาพประกอบและกระบวนการที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบำบัดรักษาตัวเขาเองได้ ด้วยเหตุนี้เขาหวังว่าผู้คนที่มาชมผลงานภาพวาดเหล่านี้ผ่านงานนิทรรศการเดี่ยวในงานแสดงครั้งนี้จะสามารถช่วยบำบัดรักษาผู้คนอื่นๆ ได้

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top