TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

แช่น้ำพุร้อน 3 แบบที่ซินเป่ยโถว มาลองแช่มือในน้ำพุร้อนที่สวนสาธารณะชีซิง

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-12-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-12-13

2629

สถานที่: สวนสาธารณะชีซิง (สี่แยกถนนกวงหมิงกับถนนจงซัน เขตเป่ยโถว นครไทเป)

ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ไปแช่น้ำพุร้อนที่ซินเป่ยโถวกันเถอะ! แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวซินเป่ยโถวแบบสบายๆ 3 โปรแกรม โปรแกรมที่ 1- เขตบ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่มือที่สวนสาธารณะชีซิง โปรแกรมที่ 2- น้ำพุผิวกระจกที่สวนสาธารณะเป่ยโถว โปรแกรมที่ 3- แช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งที่เป่ยโถว

สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่ “สถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว” สวนสาธารณะซีซิงอยู่ตรงข้ามประตูทางออกสถานี “เขตบ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่มือ” จะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้แช่ฟรี สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ่อน้ำพุร้องเป่ยโถวด้วยตนเอง
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top