TOP
Install Install

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเขตตะวันตก นครไทเป ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตึกแดงซีเหมิน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.เป็นต้นไป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-06-19

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-06-19

137

เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าใจในลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นๆของไทเปได้มากขึ้น สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยวนครไทเปได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขึ้นที่ตึกแดงซีเหมิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในเขตฝั่งตะวันตกของไทเป 

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อสอบถามทุกท่านสามารถได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างละเอียด เดินทางท่องเที่ยวในเขตฝั่งตะวันตกของนครไทเปได้อย่างง่ายดายและมีความสุข!
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top