TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเขตตะวันตกนครไทเปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตึกแดงซีเหมินเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.เป็นต้นไป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-06-19

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-10-30

251

เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าใจในลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นๆ ของไทเปได้มากขึ้น ทางสำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยวนครไทเปได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขึ้นที่ตึกแดงซีเหมิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในเขตฝั่งตะวันตกของไทเป

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อสอบถามทุกท่านสามารถได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างละเอียด เพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวในเขตฝั่งตะวันตกของนครไทเปได้อย่างง่ายดายและมีความสุข!
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top