TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ยินดีต้อนรับทุกท่าน "มาเที่ยวที่กวนตู้" สนุกเพลิดเพลินกับความงดงามของกวนตู้ด้วยกัน

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-07-12

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2024-04-10

742

สำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยวได้กฤษ์เปิดตัวแบรนด์ "มาเที่ยวที่กวนตู้" ไปหมาดๆ เมื่อไม่นานมานี้ โดยงานนี้เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบนิเวศวิทยา ผลงานศิลปะ และศาสนาในพื้นที่กวนตู้ เป็นการจัดงานจัดงานนิทรรศการพิเศษผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมและประสบการณ์การสัมผัสโดยตรง เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกวนตู้ ขอเรียนเชิญเพื่อนเด็นโตเด็กเล็กและผู้ใหญ่มาร่วมสนุกชื่นชมกับการชมดอกไม้ ชมนก ชมการทำนา เพลิดเพลินกับการชื่นชมความงดงามของธรรมชาติด้วยกัน!
ยินดีต้อนรับทุกท่าน "มาเที่ยวที่กวนตู้" สนุกเพลิดเพลินกับความงดงามของกวนตู้ด้วยกัน

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top