TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ทางเทศบาลนครไทเปได้มีการเพิ่ม "การท่องเที่ยวผ่านการชมวิดีโอ 4K แบบเรียลไทม์" ทั้งหมด 4 จุดด้วยกัน เพื่อชื่นชมความงดงามของนครไทเปผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศ

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-01-12

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-03-27

551

เพื่อเป็นการลดระยะห่างระหว่างนครไทเปและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  นอกจาก "ชมนครไทเปจากเขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง แบบวิธีดั้งเดิมแล้ว ยังมีการเพิ่มการท่องเที่ยวผ่านการชมวิดีโอแบบเรียลไทม์ 4K จำนวน 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ "ท่าเทียบเรือต้าเต้าเฉิง  สวนสาธารณะริมน้ำต้าเจีย วัดปี้ซานเหยียน ยอดเขาชมวิวเจียนถานซาน โดยท่านสามารถชื่นชมความงดงามของนครไทเปทั้งเวลากลางวันและกลางคืนผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับ
ทางเทศบาลนครไทเปได้มีการเพิ่ม "การท่องเที่ยวผ่านการชมวิดีโอ 4K แบบเรียลไทม์" ทั้งหมด 4 จุดด้วยกัน เพื่อการชื่นชมความงดงามของนครไทเปผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top