TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 กับการจับโปเกมอนอเมริกาและแอฟริกาจำนวนจำกัด

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-02-04

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2024-04-10

528

นักฝึก Pokémon GO ทุกท่านโปรดทราบ ~ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 ถึง 18:00 นาฬิกาของทุกวันจะมีโปเกมอนจำนวนจำกัดปรากฏตัว ณ เขตพื้นที่จัดงานแสดงเทศกาลโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 ทั้ง 4 แห่ง ขอกราบเรียนเชิญนักฝึก Pokémon GO ทุกท่านมาชื่นชมความงดงามของงานแสดงโคมไฟที่นครไทเปด้วยกัน พร้อมกันนี้ก็ยังสามารถจับโปเกมอนหายากในเทศกาลโคมไฟได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดข้อมูลท่านสามารถเข้าไปศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Pokémon GO
เทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 กับการจับโปเกมอนอเมริกาและแอฟริกาจำนวนจำกัด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top