TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ไฮไลท์การประดับตกแต่งแสงสีเทศกาลโคมไฟแห่งไต้หวัน และการแนะนำพื้นที่จัดงาน "คู่มือเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 " 4 แห่งใหญ่

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-02-04

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2024-04-10

475

งานเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 เป็นงานที่มีการนำผลงานการจัดแสงสีดวงไฟมาประดับตกแต่งในงานมากกว่า 300 ชิ้นขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ทางสำนักการท่องเที่ยวและสารสนเทศจึงมีการตีพิมพ์ "คู่มือแนะนำเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566" ขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยมีการรวบรวมการประดับตกแต่งโคมไฟของเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกชื่นชมเทศกาลโคมไฟเมื่อมีคู่มือยู่ในมือ
ไฮไลท์การประดับตกแต่งแสงสีเทศกาลโคมไฟแห่งไต้หวัน และการแนะนำพื้นที่จัดงาน "คู่มือเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 " 4 แห่งใหญ่
ทั้งนี้ยังมีการตีพิมพ์คู่มือเทศกาลแสดงโคมไฟเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสะดวกในการเที่ยวชมเทศกาลโคมไฟแบบชิลล์ๆ
ไฮไลท์การประดับตกแต่งแสงสีเทศกาลโคมไฟแห่งไต้หวัน และการแนะนำพื้นที่จัดงาน "คู่มือเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566 " 4 แห่งใหญ่
สำหรับ "คู่มือเทศกาลแสดงโคมไฟแห่งไต้หวันประจำปี 2566" สามารถขอรับได้ตามเคาน์เตอร์บริการของงานเทศกาลโคมไฟในแต่ละพื้นที่ สถานท่องเที่ยวสาธารณะสำคัญๆ  ในนครไทเป สถานีรถไฟใต้ดินนครไทเป โรงแรมที่มีการร่วมมือกับผู้จัดงานเทศกาลโคมไฟและขอรับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top