TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Đêm Trắng Đài Bắc 2019 (Nuit Blanche Taipei)

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-09-19

Ngày cập nhật:2019-10-30

261

Đêm Của Ngày Trắng Đài Bắc 2019 (Nuit Blanche Taipei)
Thời gian hoạt động
2019-10-05~2019-10-06
Địa điểm hoạt động
Trạm tàu điện ngầm Đại Trực đến trạm Tây Hồ, Khu Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian: 05-10-2019~06-10-2019
Địa điểm: Trạm tàu điện ngầm Đại Trực đến trạm Tây Hồ (khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc)

Đê củrắng Đài Bắc (Nuit Blanche) lần thứ 4 năm nay, chọn khu vực Đại Trực, Nội Hồ - Đài Bắc, lấy trạm tàu điện ngầm Đại Trực đến trạm Tây Hồ làm phạm vi hoạt động chủ yếu, dự kiến sẽ có ít nhất 20 buổi trình diễn và 18 khu thiết bị nghệ thuật ban đêm.
 

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top