TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội ánh nham kho báu 2021

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-04-16

Ngày cập nhật:2021-04-16

53

Lễ hội ánh nham kho báu 2021
Thời gian hoạt động
2021-03-27~2021-05-09
Địa điểm hoạt động
Bảo Tạng Nham, Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để biết thêm các thông tin mới nhất về các sự kiện, xin vui lòng xem thông báo trên trang web chính thức.

Thời gian:2021-03-27~2021-05-09
Địa điểm: Bảo Tạng Nham (Nghỉ vào thứ Hai)

“Lễ hội ánh nham kho báu 2021” tư duy về kho báu nham từ chủ đề “nhà / gia đình” để làm cơ sở thực hiện hoạt động đời sống thường nhật, mối quan hệ mật thiết với thiên nhiên. Đồng thời sử dụng "ánh sáng" như một phương tiện truyền thông sáng tạo nghệ thuật để giải thích trạng thái vạn biến và mối quan hệ giữa con người và môi trường.
Lễ hội ánh nham kho báu 2021

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top