TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Hoạt Động Sưu Tập Trực Tuyến Vườn Bách Thảo Đài Bắc

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-06-11

Ngày cập nhật:2021-06-23

383

Hoạt động trực tuyến vườn bách thảo sưu tầm Đài Bắc
Thời gian hoạt động
Thời gian: 29/05/2021~30/06/2021 17:00
Phương thức hoạt động: Bình luận chia sẻ hình ảnh thực vật do bạn chụp (chỉ hạn chế ở trong nhà)

Hưởng ứng chủ đề “Phục hồi sinh thái” vào ngày Môi trường Thế giới, FB sưu tập vườn bách thú Đài Bắc tổ chức hoạt động trực tuyến, mời mọi người chia sẻ hình ảnh thực vật trong nhà của mình, sẽ có cơ hội bốc trúng “Bình hoa thủy tinh vĩnh cửu”.

※Ngày mở cửa lại sau này, sẽ điều chỉnh hoạt động tùy theo tình hình dịch bệnh.

Hoạt động trực tuyến vườn bách thảo sưu tầm Đài Bắc

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top