TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Triển lãm hình ảnh kiến trúc trăm năm Đài Bắc

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-12-08

Ngày cập nhật:2021-12-08

251

Triển lãm hình ảnh kiến trúc trăm năm Đài Bắc
Thời gian hoạt động
2021-11-24~2022-01-02
Thứ Hai đến Chủ nhật 9:30~17:00
Địa điểm hoạt động
NO.98,Yanping South Road,, Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian: 2021-11-24~2022-01-02
Địa điểm: Zhongshan Hall

Triển lãm hình ảnh kiến trúc trăm năm được trưng bày tại Trung Sơn Đường của thành phố Đài Bắc. Chủ yếu là sử dụng công nghệ hình ảnh để tái hiện lại nguyên mẫu mô hình kiến trúc kinh điển của Thành Đài Bắc dưới thời Nhật chiếm đóng - mà nay những công trình này đã không còn tồn tại. Thông qua những hình ảnh đó để hiểu thêm rằng, Đài Bắc cũng từng kinh điển như thế.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top