TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Du Lịch i Khu Tây, Đài Bắc Trung Tâm Du Khách Hồng Lầu – Tây Môn Cung Cấp Dịch Vụ Từ 04/06

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-06-19

Ngày cập nhật:2019-06-19

467

Để giúp du khách trong và ngoài nước thêm một bước hiểu rõ về nét đặc sắc của khu vực phát triển thương mại chủ yếu vào thời kỳ đầu của Đài Bắc, Cục Truyền thông Du lịch Chính phủ thành phố Đài Bắc đã thiết lập Trung tâm Du khách tại Hồng Lầu - Tây Môn, địa mốc nổi tiếng tại khu Tây.

Kể từ ngày 04/06 bắt đầu cung cấp dịch vụ, giúp cho mỗi một du khách muốn được tư vấn đều có thể có được thông tin du lịch đầy đủ chi tiết, để du lịch khu Tây, Đài Bắc dễ dàng, vui vẻ!
 

Ảnh liên quan

Top /