TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Tổng kiểm tra khách sạn phòng dịch thành phố Đài Bắc, tăng cường toàn diện cấp độ phòng dịch

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-05-20

Ngày cập nhật:2021-06-21

349

Xét thấy sự kiện lây nhiễm cộng đồng tại khách sạn Novotel, Chính quyền thành phố Đài Bắc đã tiến hành sớm công tác hướng dẫn kiểm tra các khách sạn phòng dịch, đồng thời vào tháng 4 đội ngũ hướng dẫn Y tế chuyên nghiệp đã hoàn thành công tác kiểm tra rà soát 102 khách sạn phòng dịch tại thành phố Đài Bắc. 

Ngoài ra, hằng tháng đội ngũ hướng dẫn Y tế đều tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt các khách sạn phòng dịch xem có tiến hành đầy đủ quy trình công tác tiêu chuẩn phòng dịch hay không.

Tổng trải nghiệm khách sạn phòng dịch thành phố Đài Bắc, tăng cường toàn diện cấp phòng dịch

Ảnh liên quan

Top