TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Tạm Ngừng Sử Dụng Cơ Sở Hạ Tầng Công Viên Thành Phố Đài Bắc Kéo Dài Đến Ngày 28/06

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-06-11

Ngày cập nhật:2021-06-23

567

Phối hợp với Trung ương tiếp tục kéo dài thời gian mức báo động dịch bệnh cấp 3 trên toàn quốc đến ngày 28/06, tạm ngừng mở cửa cơ sở hạ tầng công viên đồng bộ hoãn đến ngày 28/06, để tránh tập trung đông người và rủi ro tiếp xúc truyền nhiễm.

Nhưng vẫn bảo lưu mở cửa khu vực công cộng như nhà vệ sinh công cộng, đường đi bộ, thảm cỏ để người dân sử dụng, đồng thời tăng cường làm vệ sinh nhà vệ sinh và tần suất khử trùng.

Cơ sở hạ tầng công viên thành phố Đài Bắc tạm ngừng sử dụng đến ngày 28/06

Ảnh liên quan

Top