TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Tạm Ngừng Hoạt Động Đường Thủy Xanh Lam Thành Phố Đài Bắc Do Tiếp Tục Kéo Dài Thời Gian Báo Động Dịch Bệnh Cấp 3 Toàn Quốc

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-06-11

Ngày cập nhật:2021-06-23

347

Trung ương đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện tại trong nước vẫn đang rất nghiêm trọng, để tăng cường các biện pháp phòng dịch liên quan, tiếp tục kéo dài thời gian mức báo động dịch bệnh cấp 3 trên toàn quốc, tạm ngừng hoạt động các chuyến tàu định kỳ và chuyến tàu không định kỳ của đường thủy xanh lam thành phố Đài Bắc, người dân đã hẹn thuê trọn gói tàu thuyền có thể đăng ký hoàn phí hoặc hoãn thời gian với Doanh nghiệp vận chuyển tàu thuyền.
Đường thủy màu xanh da trời thành phố Đài Bắc tạm ngừng hoạt động do tiếp tục kéo dài thời gian mức báo động dịch bệnh cấp 3 trên toàn quốc

Ảnh liên quan

Top