TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Cục Truyền thông du lịch và khu thương mại Maokong chung tay xúc tiến “Đội ship đồ ăn Maokong”

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-07-22

Ngày cập nhật:2021-07-23

Công bố:臺北市政府觀光傳播局

197

Để giúp khu thương mại Maokong vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn, Cục Truyền thông du lịch đã kết hợp với Khu thương mại Maokong thành lập ra “Đội ship đồ ăn Maokong”, cùng xây dựng thực đơn và áp dụng các phương pháp quảng bá tích hợp, để người dân trong giai đoạn ở nhà phòng dịch cũng có thể cũng tận hưởng các món ngon đặc sắc chế biến từ trà Thiết Quan Âm và trà Maokong.
Cục Truyền thông du lịch và khu thương mại Maokong chung tay xúc tiến “Đội ship đồ ăn Maokong”

Ảnh liên quan

Top