TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Đến tham quan trạm phúc lợi động vật tại sở thú!

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2022-05-11

Ngày cập nhật:2022-05-11

592

Sở thú Đài Bắc đã thiết kế một trạm phúc lợi động vật trong khu động vật con, hy vọng sẽ cho du khách hiểu những nỗ lực của sở thú trong việc duy trì phúc lợi cho động vật thông qua việc trưng bày và tham gia trải nghiệm, đồng thời hiểu rõ hơn khi sở thú chăm sóc động vật, đã làm thế nào để tìm được phương thức duy trì các phúc lợi của động vật.
Đến tham quan trạm phúc lợi động vật tại sở thú!

Ảnh liên quan

Top