TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023 - Bắt Pokémon bản giới hạn Châu Mỹ và Châu Phi!

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-02-04

Ngày cập nhật:2023-02-04

368

Các huấn luyện viên Pokémon GO hãy chú ý: Từ 10/2~12/2, trong khoảng thời gian 10:00~18:00, tại khu vực triển lãm Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023 sẽ xuất hiện Pokémon giới hạn, mời các huấn luyện viên Pokémon GO cùng đến Đài Bắc để thưởng ngoạn lễ hội hoa đăng tươi đẹp, đồng thời còn có thể bắt được Pokémon hiếm! Chi tiết có thể xem tại trang web chính thức của Pokémon GO.
Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023 - Bắt Pokémon bản giới hạn Châu Mỹ và Châu Phi!

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top