TOP
Install Install

Trang du lịch Đài Bắc

Hướng dẫn trang web

Điểm neo

Trang web này được thiết kế theo Nguyên tắc trợ năng nội dung web. Cách bố trí của trang web bao gồm ba phần chính:

Alt+U:Neo trên cùng(U) - Mở menu điều hướng trên cùng, bao gồm sơ đồ trang web và liên kết.

Alt+C:Neo nội dung(C) - Mở menu nội dung chính.

Alt+R:Neo phải(R) - Mở menu bên phải được hiển thị các thông tin được khuyến nghị như tin tức.

(Thông tin hoạt động)

(Đi chơi Đài Bắc)

(Du ngoạn cảnh đẹp)

(Món ngon và mua sắm)

(Khách sạn nghỉ ngơi)

(Tư vấn du lịch)

(Tạp chí hình ảnh âm thanh)

(Thông tin trang web)

Top