TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลศิลปะเด็กแห่งนครไทเปครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-07-18

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-07-19

230

เทศกาลศิลปะเด็กแห่งนครไทเปครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
เวลาที่จัดกิจกรรม
เวลา:2023-07-01~2023-08-13
สถานที่:สถานที่จัดแสดงต่างๆและพื้นที่จัดแสดงกลางแจ้ง

เทศกาลศิลปะเด็กแห่งนครไทเปครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม ธีมของงานคือ "IT'S UP TO KIDS" เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีการเพิ่มเครื่องหมายพยัญชนะการออกเสียงเป็นพิเศษลงในคู่มือจัดงานเทศกาล วัตถุประสงค์เพื่อหวังว่าจะช่วยให้เด็กๆ สามารถเลือกรายการที่ตนเองสนใจมาร่วมแสดง

โดยมีการสร้างโปรแกรมพิเศษต่างๆ สำหรับเด็กอายุและละช่วง กราบเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาร่วมมสนุกด้วยกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top