TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

รถไฟความเร็วสูง

จุดยึด
รถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูง

ระบบรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อสองมหานครได้แก่ไทเปและเกาสง กับจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน โดยมีความยาวตลอดเส้นทาง 345 กิโลเมตร หลังจากเปิดเดินรถเมื่อปี 2007 ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในระบบการคมนาคมทางไกลที่สำคัญของไต้หวัน

ข้อมูลการจองตั๋ว


สายตรงสำรองที่นั่ง : 4066-0000
โทรศัพท์บริการลูกค้า : 4066-3000
เวลาทำการ : 06:00~24:00

สถานีรถไฟความเร็วสูงไทเป

ที่ตั้ง: เลขที่ 3 ถ.เป่ยผิงตะวันตก เขตจงเจิ้ง นครไทเป MAP
ข้อมูลการเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น : สถานีรถไฟความเร็วสูงไทเป รถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นอยู่ในสถานีเดียวกัน ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางการคมนาคมในเขตตัวเมืองไทเป ที่มีถนนและระบบขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์แบบ สามารถเดินทางไปยังเขตต่างๆ ของไทเปได้อย่างรวดเร็ว ต่อรถไปที่อื่นได้อย่างสะดวก

ข้อมูลการต่อรถ

ต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน/รถไฟ

สถานีใต้ดินของสถานีรถไฟไทเป ที่รวบรวมสถานรถไฟ รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดินไว้ด้วยกัน หลังจากออกจากชานชาลาแล้ว ที่ตำแหน่งตู้รถที่ 11 ของทุกชานชาลา สามารถเชื่อมต่อไปชั้นล่าง ไปถึง B3 ฝั่งตรงข้ามของประตูอัตโนมัติเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนด้านขวาเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูง

ต่อรถประจำทางในเขตตัวเมือง

มีรถประจำทางหลายสายที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟไทเป มีการคมนาคมที่สะดวกมาก

ต่อรถประจำทางระหว่างจังหวัด -สถานีขนส่งไทเป

“สถานีขนส่งไทเป” ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟไทเป เป็นศูนย์กลางการขนส่งแบบผสมที่รวบรวมเอารถประจำทางระหว่างจังหวัด รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าสายสนามบินไว้ด้วยกัน ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่โซน Q square และโซนสถานีขนส่ง ในส่วนของโซน Q squar ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน โรงแรมและศูนย์การค้า

Top