TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ติดต่อกับเรา

จุดยึด

หลักการจัดการคำร้อง:

  • ขอบคุณที่เขียนข้อความถึงเรา เพื่อให้แน่ใจในสิทธิของคุณและหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพยากรด้านการดูแลระบบ โปรดระบุชื่อเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และคำชี้แจงที่ชัดเจน เราจะดำเนินการกับคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุด.
  • คำร้องที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายกระบวนการบริหารจะไม่ได้รับการพิจารณา ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของคุณเท่านั้น จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน.
  • คำร้องที่ส่งไปยังกล่องจดหมายนี้ จะถูกรับเรื่องดำเนินการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. ในวันทำการปกติ.
  • ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำการรับและจัดเรียงอีเมลประเภทต่างๆ ตามลักษณะของคำร้องที่ได้รับจากกล่องจดหมายคำร้องนี้ คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ จะได้รับการดำเนินการและตอบกลับภายในสามวันทำการ สำหรับคำร้องอื่น ๆ จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด.
รหัสยืนยัน
ออกอากาศ
Top