TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Liên lạc chúng tôi

Điểm neo

Nguyên tắc xử lý yêu cầu:

  • Cảm ơn bạn đã viết thư cho chúng tôi. Để đảm bảo quyền lợi của bạn và tránh lãng phí nguồn quản lý, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên đầy đủ, số liên lạc chính xác và phát biểu đơn giản của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.
  • Các yêu cầu mà thông tin liên quan không đầy đủ, sai lệch hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm Pháp luật hành chính thì sẽ không được xem xét. Trong phạm vi quy định của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng tại Bộ phận có trách nhiệm xử lý yêu cầu của bạn. Nó sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và cũng không được tiết lộ công khai.
  • Các yêu cầu được gửi đến hộp thư này sẽ được xử lý trong thời gian làm việc bình thường từ 08:30 sáng đến 17:30 chiều.
  • Một chuyên viên quản lý riêng hộp thư yêu cầu này sẽ nhận và sắp xếp các lá thư vào các danh mục khác nhau theo bản chất yêu cầu nhận được hàng ngày. Các yêu cầu có liên quan đến việc sử dụng trang web sẽ được xử lý và trả lời trong vòng 3 ngày làm việc. Những yêu cầu khác sẽ được xử lý càng sớm càng tốt.
Mã Captcha
Chơi
Top