TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Chính sách quyền riêng tư

Điểm neo

Người sử dụng internet thân mến, Mạng Du lịch Đài Bắc vô cùng coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng Internet. Để tạo điều kiện cho quý vị hiểu rõ mạng Du lịch Đài Bắc làm thế nào để thu thập, ứng dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, xin vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng Du lịch Đài Bắc dưới đây, Chính sách này sẽ hỗ trợ quý vị hiểu tõ, khi quý vị sử dụng mạng Du lịch Đài Bắc và dịch vụ mà mạng này cung cấp, Chính sách và nguyên tắc mà chúng tôi thu thập, vận dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng Internet.

I. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư dưới đây, áp dụng cho các hoạt động của mạng Du lịch Đài Bắc và trang web dịch vụ của mạng này (trên nguyên tắc khu vực mạng travel.taipei, dưới đây đều được gọi tắt là trang web cổng vào tham quan thành phố Đài Bắc), có liên quan đến việc thu thập, vận dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Nhưng không áp dụng cho các trang web khác mà mạng Du lịch Đài Bắc tìm kiếm liên kết, khi quý vị tiến hành hoạt động trên các trang web này, về việc bảo vệ thông tin cá nhân, thì áp dụng Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các trang web đó.

II. Phương thức thu thập thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sẽ thông qua các phương thức sau đây để thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng Internet:
  Hoạt động online và phiếu thăm dò ý kiên trên mạng: Khi quý vị tham gia các hoạt động online của mạng Du lịch Đài Bắc hoặc phiếu thăm dò ý kiến trên mạng, có thể sẽ yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số CMT, điện thoại, E-mail và địa chỉ nơi ở v.v…, có một số hoạt động có thể sẽ bị hạn chế, cần phải gia nhập hội viên trang web thì mới được tham gia. Quý vị cũng có thể do siêu liên kết của kênh tuyên truyền quảng cáo của mạng Du lịch Đài Bắc, mà tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, thi đấu hoặc tiếp thị do trang web hoặc Đơn vị khác tổ chức, đối với các thông tin cá nhân mà quý vị chủ động cung cấp, các Đơn vị này hoặc trang web liên kết tự có Chính sách bảo vệ quyền riêng tư khác nhau, biện pháp xử lý thông tin của họ không áp dụng cho Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng Du lịch Đài Bắc, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào.
 • Đặt báo điện tử: Khi quý vị hy vọng thông qua hòm thư điện tử để nhận dịch vụ thông tin của mạng Du lịch Đài Bắc, thì bắt buộc phải điền các thông tin cơ bản như E-mail, giới tính v.v… một cách chính xác, để đảm bảo có thể nhận được thông tin cần thiết. Do nhu cầu của công tác, chúng tôi sẽ bảo lưu thông tin mà quý vị đã điền, và cung cấp dịch vụ hủy đặt hoặc thay đổi.
 • Duyệt đọc thông thường: Mạng Du lịch Đài Bắc sẽ bảo lưu khi người sử dụng Internet lên mạng duyệt đọc hoặc tra cứu, máy server tự tạo ghi chép có liên quan (LOG), bao gồm địa chỉ IP thiết bị nối kết, thời gian sử dụng, ghi chép thông tin máy server, duyệt đọc và nhấn chọn được sử dụng v.v… Mạng Du lịch Đài Bắc sẽ đánh dấu cho mỗi một máy server của người nối kết, quy nạp vào trang web mà máy server của người sử dụng duyệt đọc nội bộ mạng Du lịch Đài Bắc, trừ phi quý vị đồng ý cho biết thông tin cá nhân của mình, bằng không mạng Du lịch Đài Bắc sẽ không, và cũng không thể tiến hành đối ứng các hạng mục ghi chép này với thông tin cá nhân của quý vị.
 • Khác: Ngoài việc quý vị chủ động cung cấp thông tin cá nhân khi đăng nhập trang web ra, quý vị còn có thể chủ động cung cấp các thông tin cá nhân như E-mail, họ tên v.v… trên các phần hành trình tự đặt của mạng Du lịch Đài Bắc. Việc cung cấp thông tin của hình thức này, không thuộc phạm vi của Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng Du lịch Đài Bắc. Ngoài ra, nếu quý vị viết thư liên hệ với Cục Truyền thông Du lịch Chính phủ thành phố Đài Bắc hoặc thông qua các phương thức khác phản ánh ý kiến với chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ bảo lưu các thông tin và ghi chép xử lý này.

III. Vận dụng và Chính sách của Cookies:

Để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, chúng tôi có lúc sẽ sử dụng kỹ thuật Cookies để lưu trữ và có những lúc theo dõi các thông tin của người sử dụng Internet. Cookie được truyền tải từ trang web về máy server, và lưu trữ trong dữ liệu ngắn gọn của ổ cứng máy vi tính của người sử dụng. Người sử dụng Internet có thể lựa chọn sửa đổi mức độ tiếp nhận của máy server đối với Cookies trong “nâng cấp” của "thiết lập chức năng" của Netscape hoặc "tính an toàn" của “lựa chọn Internet” của IE, bao gồm tiếp nhận toàn bộ Cookies, nhận thông báo khi thiết lập Cookies, từ chối toàn bộ Cookies v.v... Nếu quý vị lựa chọn từ chối toàn bộ Cookies, có khả năng không thể sử dụng một phần dịch vụ cá nhân hóa hoặc tham gia một phần hoạt động nào đó.

 • Thông thường mà nói, chúng tôi sẽ căn cứ vào mục đích và tình hình dưới đây, để viết vào và đọc Cookies trong máy server của người sử dụng Internet: Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, cá nhân hóa hơn; để tiện cho quý vị tham gia hoạt động tương tác cá nhân hóa. Cookies được xây dựng khi quý vị đăng ký hoặc đăng nhập, và sửa đổi khi quý vị đăng xuất.
 • Để thống kê số người duyệt đọc và phân tích mô hình duyệt đọc: Để tìm hiểu tình hình duyệt đọc trang web, làm tham khảo cải thiện dịch vụ.
 • Theo dõi nhấn chọn quảng cáo tuyên truyền hoặc tình hình tham gia hoạt động tiếp thị: Khi phát tặng báo điện tử hoặc hoạt động tiếp thị được trang web tổ chức, có lúc sẽ viết và thông tin Cookies để theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động, mức độ tham gia và số liệu liên quan của người sử dụng Internet.

IV. Phương thức vận dụng thông tin cá nhân:

 • 4-1. Mạng Du lịch Đài Bắc không bán ra, cho thuê hoặc tự ý trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị cho đoàn thể hoặc cá nhân khác. Chỉ trong những trường hợp dưới đây, với nguyên tắc của Chính sách này, mạng Du lịch Đài Bắc cùng người thứ ba cùng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.
 • 4-2. Hoạt động online và phiếu thăm dò trên mạng: Họ tên, số CMT của người được thăm dò mà mạng Du lịch Đài Bắc thu thập, chỉ cung cấp làm căn cứ cho hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Các thông tin như điện thoại, E-mail và địa chỉ nơi ở, thì để thông báo kết quả trúng thưởng cho người được thăm dò và dùng để phân tích, không dùng vào các mục đích khác.
 • 4-3. Các thông tin khác chỉ dùng để phân tích dịch vụ hoặc dùng cho mục đích học thuật. Trừ phi người được thăm dò đồng ý, bằng không toàn bộ thông tin chỉ dùng để cung cấp phân tích thông tin, mạng Du lịch Đài Bắc sẽ không sử dụng các thông tin này vào mục đích khác.
 • 4-4. Thống kê và phân tích: Mạng Du lịch Đài Bắc căn cứ đăng ký của người sử dụng, phiếu thăm dò ý kiến, hoạt động tiếp thị hoặc văn bản ghi chép hàng ngày của máy server, tiến hành nghiên cứu nội bộ hoặc ủy quyền học thuật đối với số người, sở thích hoặc hành vi của người sử dụng. Nghiên cứu này căn cứ theo thông tin của toàn thể người sử dụng Internet tiến hành thống kê phân tích và chỉnh lý, còn toàn bộ thông tin công khai hoặc báo cáo phân tích của chúng tôi, chỉ tiến hành phân tích và công bố đối với hành vi của toàn thể người sử dụng, và không cung cấp báo cáo phân tích thông tin cá nhân của đối tượng đặc biệt nào.

V. Phương thức chia sẻ và công khai thông tin:

 • Mạng Du lịch Đài Bắc sẽ không tự ý bán ra, trao đổi, hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị cho đoàn thể hoặc cá nhân khác. Chỉ trong các trường hợp dưới đây, mạng Du lịch Đài Bắc với nguyên tắc của Chính sách này, cùng với người thứ ba dùng chung thông tin cá nhân của quý vị.
 • Để cung cấp cho quý vị dịch vụ hoặc quyền lợi ưu đãi khác: Khi có nhu cầu và cung cấp dịch vụ này hoặc người thứ ba được ưu đãi dùng chung thông tin của quý vị, mạng Du lịch Đài Bắc sẽ giải thích rõ ràng trong các hoạt động, hơn nữa sẽ thông báo cho quý vị trước khi thu thập thông tin, quý vị có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt này hay không.
 • Để tiến hành gia tăng chất lượng, đánh giá và nghiên cứu dịch vụ: Để cung cấp cho người sử dụng Internet dịch vụ chính xác và chất lượng cao, mạng Du lịch Đài Bắc có thể dựa theo thỏa thuận bảo mật thông tin, tiến hành so sánh đối chiếu thông tin người sử dụng với thông tin của người thứ ba. Ngoài ra, để giới thiệu dịch vụ của chúng tôi và mục đích hợp pháp khác với đối tác hợp tác trong tương lai, Đơn vị quảng cáo và người thứ ba khác, mạng Du lịch Đài Bắc có thể tiết lộ thông tin thống kê của người sử dụng mà có họ tên cụ thể.
 • Khác: Trang web của chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ thông tin riêng tư và cá nhân của người sử dụng Internet, nếu không được đích thân quý vị đồng ý thì sẽ không tự sửa đổi, xóa bỏ hoặc cung cấp bất kỳ (hoặc một phần) thông tin và hồ sơ cá nhân nào của người sử dụng Internet. Trừ phi đã được quý vị đồng ý từ trước hoặc phù hợp với các trường hợp dưới đây;
  • Đơn vị Điều tra Tư pháp Trung Hoa Dân Quốc thông qua trình tự hợp pháp tiến hành điều tra.
  • Vi phạm quy định liên quan của trang web và đã tạo lên tính ép buộc.
  • Trên cơ sở xem xét chủ động mở rộng lợi ích và hiệu quả dịch vụ trang web của Chính phủ.
  • Bảo vệ lợi ích sử dụng hợp pháp của người sử dụng Internet khác.

Top