TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Trung tâm dịch vụ du lịch

Điểm neo

Thành phố Đài Bắc đã thiết lập 11 Trung tâm dịch vụ du lịch, theo từng vị trí riêng của Trung tâm dịch vụ du lịch cung cấp các dịch vụ như “thông tin cảnh đẹp du lịch”, “thông tin giao thông và nơi ở”, “tư vấn hành trình du lịch”, “cung cấp tờ rơi quảng cáo, bản đồ”, “tra cứu sách tạp chí du lịch”, “đăng ký TPE-Free”, “cho thuê kính lúp, kính lão hóa”, “sạc di động khẩn cấp”, dưới đây là thông tin địa chỉ của các Trung tâm dịch vụ du lịch:

Ga tàu Đài Bắc Ga tàu Đài Bắc
Số 3, đường Bắc Bình Tây, Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc 100 (phía Tây Nam đại sảnh tầng 1 ga tàu Đài Bắc)
+886-2-2312-3256
Hàng ngày 09:00-19:00

Sân bay Tùng Sơn Sân bay Tùng Sơn
Số 340-10, đường Đôn Hóa Bắc, Khu Tùng Sơn, Thành phố Đài Bắc 105 (đại sảnh nhà ga số 2)
+886-2-2546-4741
Hàng ngày 08:00-17:00

Trung tâm Dịch vụ Du lịch Ga MRT Xinbeitou Trung tâm Dịch vụ Du lịch Ga MRT Xinbeitou
Số 700 đường Đại Diệp, Khu Bắc Đầu, Thành phố Đài Bắc 112 (Cửa ga tàu điện ngầm Xinbeitou)
+886-2-28912972
Hàng ngày 10:00-19:00

Trạm tàu điện ngầm Trạm tàu điện ngầm
B1, số 32-1, đường Bảo Khánh, Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc 100 (gần cổng ra số 5 trạm tàu điện ngầm Ximen)
+886-2-2375-3096
Hàng ngày 10:00-19:00

Trạm tàu điện ngầm Kiếm Đàm Trạm tàu điện ngầm Kiếm Đàm
Số 65, đoạn 5, đường Trung Sơn Bắc, Khu Sỹ Lâm, Thành phố Đài Bắc 111 (cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Kiếm Đàm)
+886-2-2883-0313
Hàng ngày 10:00-19:00

Trạm cáp treo Mao-Kong Trạm cáp treo Mao-Kong
Số 35, ngõ 38, đoạn 3, đường Chỉ Nam, Khu Văn Sơn, Thành phố Đài Bắc 116 (cổng ra trạm cáp treo Mao-Kong)
+886-2-2937-8563
thứ ba đến chủ nhật 09:00-18:00

Trạm tàu điện ngầm Đài Bắc 101 Trạm tàu điện ngầm Đài Bắc 101
B1, số 20, đoạn 5, đường Tín Nghĩa, Khu Tín Nghĩa, Thành phố Đài Bắc 110
+886-2-2758-6593
Hàng ngày 10:00-19:00

Đại Đạo Trình Đại Đạo Trình
Số 44, đoạn 1, phố Địch Hóa, Khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc 103
+886-2-2559-6802
Hàng ngày 09:00-18:00

Trạm tàu điện ngầm Long Sơn Tự Trạm tàu điện ngầm Long Sơn Tự
(gần cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Long Sơn Tự) B1, số 153, đoạn 1, đường Tây Viên, Khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc 108
+886-2-2302-5903
Hàng ngày 10:00-19:00

MRT sân bay A1 Trung tâm dịch vụ du lịch Nhà ga chính Đài Bắc MRT sân bay A1 Trung tâm dịch vụ du lịch Nhà ga chính Đài Bắc
B1, số 8, đường Trịnh Châu, Khu Trung Chính, Thành phố Đài Bắc 100
+886-2-2331-3133
Hàng ngày 08:00-20:00

Ximending Ximending
Số 45 phố Hán Trung, Khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc 108
+886-2-2388-5255
Hàng ngày 13:00-22:00

Top