TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

รถประจำทางในตัวเมือง

จุดยึด
ข้อมูลรถประจำทาง ข้อมูลรถประจำทาง

ข้อมูลรถประจำทาง

ระบบรถร่วมบริการของเมืองไทเป มีเส้นทางเดินรถประจำทางมากกว่า 310 สาย ให้บริการเดินรถโดยผู้ประการกอบ 14 ราย ประเภทของเส้นทางเดินรถได้แก่ เส้นทางเดินรถสายถนนทั่วไป รถประจำทางถนนสายหลัก รถประจำทางรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน รถประจำทางเขตภูเขา รถประจำทางเพื่อการท่องเที่ยว และรถเมล์เล็กสำหรับคนในพื้นที่เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจเมืองไทเปของคุณ

 

วิธีการซื้อตั๋วโดยสาร

หยอดเหรียญเมื่อขึ้น-ลงรถ: ตั๋ว 1 ช่วง 15 เหรียญ ตั๋ว 2 ช่วง 30 เหรียญ ตั๋ว 3 ช่วง 45 เหรียญ รถประจำทางส่วนใหญ่จะเป็นตั๋วแบบ 1 ช่วง หากจะต้องชำระค่าตั๋วตั้งแต่ 2 ช่วงขึ้นไป คนขับรถจะเป็นคนบอกให้ทราบ

ข้อควรระวัง: สำหรับการหยอดเงินเพื่อจ่ายค่าตั๋วรถประจำทาง จะไม่มีการทอนเงิน เฉพาะนั้นก่อนขึ้นรถ จึงควรเตรียมเงินให้พอดีกับค่าตั๋วโดยสาร

ชำระเงินด้วยบัตรอีซีการ์ด: เพียงแต่ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ “แตะเบาๆ” ที่บริเวณเครื่องเซ็นเซอร์ที่มีสัญลักษณ์ของบัตรอีซี่การ์ด เมื่อเครื่องมีเสียงปิ๊บๆ แสดงว่าได้หักเงินในบัตรแล้ว

Top