TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานีเพื่อการท่องเที่ยว ขบวนรถบ่อน้ำพุร้อน ของสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-05-23

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-05-23

228

เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนที่ซินเป่ยโถวและท่องเที่ยวในเขตเขาหยางหมิงซันได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลไทเปจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบที่ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว” ร่วมสัมผัสบรรยากาศของ “สถานีเพื่อการท่องเที่ยว ขบวนรถบ่อน้ำพุร้อน” มาท่องเที่ยวที่เป่ยโถวกันเถอะ!
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top