TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ Hội Đoan Ngọ 2019 Đài Bắc Bến Nước

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-05-23

Ngày cập nhật:2019-05-23

144

Lễ Hội Đoan Ngọ 2019 Đài Bắc Bến Nước
Thời gian hoạt động
2019-06-07~2019-06-09
Địa điểm hoạt động
Công viên ven sông Đại Gia, Khu Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian:2019-06-07~2019-06-09
Địa điểm: Công viên ven sông Đại Gia

Năm nay lấy "thành phố sống vui, Đài Bắc tuyệt nhất" làm chủ chốt trọng tâm của hoạt động, thông qua hoạt động Lễ hội Đoan Ngọ, giúp người dân hiểu được không chỉ là sự tiếp nối truyền thừa văn hóa, thể hiển thành quả vận động, mà còn là sự đột phá tinh thần sáng tạo.

Hy vọng mọi người có thể cùng nhau vận động tại Công viên ven sông Đại Gia – Đài Bắc, giúp mọi người thấy được thành phố sống vui “tuyệt nhất”.
 

Ảnh liên quan

:::

Địa điểm hoạt động

Top