TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước tập trung ở vùng nông thôn hồ Trúc Tử để sáng tác, 6 tác phẩm nghệ thuật môi trường chính thức ra mắt, hoan nghênh mọi người lên núi ngắm nhìn sự phong phú!

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2018-08-08

Ngày cập nhật:2018-08-08

190

Để thúc đẩy tiếng tăm cảnh đẹp nông thôn tự nhiên của hồ Trúc Tử và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Hiệp hội Phát triển khu xã Hồ Điền khu Bắc Đầu đã mời 6 nhà nghệ thuật trong và ngoài nước vào khu xã Hồ Điền vào ngày 24/06 để cảm nhận tương tác cuộc sống nông thôn địa phương, tạo ý tượng sáng tác nghệ thuật, trải qua 14 ngày thu thập các đề tài về tự nhiên của địa phương tiến hành sáng tác.

Thuận lợi hoàn thành sáng tác vào ngày 07/07 (thứ Bảy), thể hiện hình ảnh môi trường tự nhiên và nét đặc sắc nhân văn của địa phương, 6 tác phẩm sáng tác nghệ thuật về môi trường này được phân bố ở hồ Trúc Tử, sẽ trưng bày suốt cho tới khi phân hủy tự nhiên và trở về với đất.

Các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước tập trung ở vùng nông thôn hồ Trúc Tử để sáng tác, 6 tác phẩm nghệ thuật môi trường chính thức ra mắt, hoan nghênh mọi người lên núi ngắm nhìn sự phong phú!
Các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước tập trung ở vùng nông thôn hồ Trúc Tử để sáng tác, 6 tác phẩm nghệ thuật môi trường chính thức ra mắt, hoan nghênh mọi người lên núi ngắm nhìn sự phong phú!
Các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước tập trung ở vùng nông thôn hồ Trúc Tử để sáng tác, 6 tác phẩm nghệ thuật môi trường chính thức ra mắt, hoan nghênh mọi người lên núi ngắm nhìn sự phong phú!

Ảnh liên quan

:::
Top