TOP
Install Install

Trang du lịch Đài Bắc

Gan heo Vinh Tử 豬肝榮仔

Điểm neo

Thứ Bảy: 18:30 – 23:30

4.3

227

Điện thoại
+886-2-2553 9710
Địa chỉ
No. 68, Ningxia Rd., Khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc Taiwan

介紹

Các nhà hàng được Bib Gourmand giới thiệu

Thời gian mở cửa

Chủ nhật: 18:30 – 23:30
Thứ Hai: Ngày nghỉ
Thứ Ba: 18:30 – 23:30
Thứ Tư: 18:30 – 23:30
Thứ Năm: 18:30 – 23:30
Thứ Sáu: 18:30 – 23:30
Thứ Bảy: 18:30 – 23:30

Thông tin giao thông

:::

Bản đồ cửa hàng

thời tiết

  • hôm nay 25°C 20%
  • 10/20 24°C 60%
  • 10/21 25°C 30%

Món ngon xung quanh

Thêm nhiều món ngon
Top