TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Đi chuyến tàu The Future du ngoạn Đài Bắc; ngồi Khinh khí cầu ngắm Đài Đông

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-08-20

Ngày cập nhật:2021-08-20

399

Để chấn hưng du lịch nội địa, chính quyền TP. Đài Bắc hợp tác với chính quyền huyện Đài Đông, lần đầu chế tác Khinh khí cầu cỡ lớn tham gia “Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Đài Loan”, và kết hợp một cách sáng tạo Chuyến tàu du lịch The Future với hành trình du lịch bằng đường sắt do Công ty du lịch Lion Travel tổ chức.

Đi chuyến tàu The Future du ngoạn Đài Bắc; ngồi Khinh khí cầu ngắm Đài Đông

Ảnh liên quan

Top